Polska

Developer description

Główną ideą portalu jest prezentacja profili pracodawców w ciekawy, innowacyjny sposób w postaci materiałów video (video-cast). Pracodawca ma szansę na stworzenie indywidualnej zakładki, która umożliwia użytkownikom zapoznanie się z wartościami firmy, środowiskiem i atmosferą pracy, informuje o możliwościach kształcenia zawodowego oraz perspektywach kariery, daje możliwość w sposób trwały i obiektywny poznać strukturę i filozofię firmy.

Last updated 26 Marz 2010

By using our website, you agree to our privacy policy   OK