Polska

Developer description

Nauko.pl jest narzędziem za pomocą którego można przygotować zestawy pytań i zadań na klasówkę, test czy kolokwium. To użytkownicy serwisu odpowiadają za jego treść, każdy chętny może formułować pytania i zadania. Dzięki temu każda osoba może czerpać z tej wiedzy bez ograniczeń, przygotowując w kilka chwil wydruk z danymi zagadnieniami.

Last updated 1 Gru 2009

By using our website, you agree to our privacy policy   OK