Polska

Prymus.info View website

Developer description

E-dziennik, czyli internetowy dziennik lekcyjny. Jest to elektroniczny odpowiednik dziennika lekcyjnego dostępny z każdego miejsca, gdzie jest Internet. Posiada on szereg zalet w stosunku do tradyjnego dziennika.

Last updated 7 Sier 2009