Polska

Developer description

SiePomaga łączy w jednym miejscu ludzi chcących wspierać potrzebujących z organizacjami pozarządowymi, których misją jest niesienie pomocy. SiePomaga współpracuje tylko ze sprawdzonymi Fundacjami i Stowarzyszeniami Rejestrowymi posiadającymi status Organizacji Pożytku Publicznego.

Last updated 26 Marz 2010

By using our website, you agree to our privacy policy   OK